Kommunalt Tilsyn

Tre gange om året har vi besøg af den kommunale Tilsynsførende for Private Pasningsordninger

Anmeldt tilsyn 07.10.2022

TILSYNSSKEMA

FASTE PUNKTER VED HVERT TILSYN

PÆDAGOGISK PRAKSIS ift. STYRKEDE LÆREPLAN:

STRUKTUR/PLANLÆGNING AF DIN DAG?

HVORDAN TILGODESER DU DET ENKELTE BARNS UDVIKLING I FORHOLD TIL ALDER OG NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE?

I Sneglehuset har de 10 børn indskrevet. Da jeg kommer er Ingeborg ude på badeværelset i gang med at skifte et barn. Hun har i alt 4 børn med sig, der er ved at få tøj på. De skal til at på cykeltur over til legepladsen ved Fælleden hvor de fortæller de skal hoppe på trampoliner.

Inde i deres store opholdsrum/ køkken sidder Lea på gulvet med 2 børn, et stort barn der bygger med magneter og et 1-årig der sidder på skødet hos Lea.

Marianne har 4 børn med ved køkkenbordet. De står på en bænk og har alle små knive og skærebræt. De er ved at skære broccoli ud til kødsaucen som de skal have til frokost. De har smagt på det, og fundet ud af at det egentlig smager godt rå. -Men pølserne de skar før var bedre 😉. Jeg hører der er en rigtig god stemning blandt Marianne og de børn hun har med i køkkenet. Der er masser af snak om hvad de laver og børnene bliver så fint inddraget i madlavningen. Overalt er der en meget hyggelig, hjemlig og rolig stemning. Da Marianne og børnene er færdige med maden, kommer Marianne ned på gulvet, og barnet Lea har hos sig, bliver roligt overdraget til hende.

Lea gå i gang med at tjekke og skifte børnene, og hun tager derefter 5 børn med ud i garderoben for at få tøj på, så de kan komme ud i haven. Da alle børn er ude af stuen, skifter Marianne barnet, som herefter skal ud og sove formiddagslur.

Det er meget tydeligt at de har en rigtig god struktur og alle ved hvad de skal og hvor de skal hen. Marianne fortæller også at de helt bevidst arbejder meget struktureret og at de deler sig meget op, så der næsten altid om formiddagen er en gruppe på tur, en gruppe der går ud i haven og leger, og en der bliver inde ved de mindste samt gør frokosten klar. Det fungere rigtig godt, og fx ser jeg at Lea sender et barn der skal skiftes ind til Marianne, og hun kan derved blive ude hos børnene i haven.

Jeg følger et barn ud til Ingeborg der er ved at gøre klar til cykelturen. Her er der også en god og rolig stemning. Ingeborg og børnene fortæller de har købt en ny ringeklokke til cyklen som de har fået sat på. Særligt et barn er meget glad for klokken og kan slet ikke få stoppet med at ringe med den. Ingeborg guider og anviser barnet roligt, siger at nu er det sidste gang og nu skal de afsted på tur. Der er en rigtig god kommunikation mellem Ingeborg og børnene. Jeg ser og hører børn der er vant til at blive hørt og de føre lange samtaler om hvad de skal, hvor de var i går, hvad de så osv. Jeg hører, der er mange turtagninger i deres samtaler, Ingeborg spørger ind og stiller tillægsspørgsmål, så samtalerne bliver uddybet og forlænget.

Ude i haven sidder alle børnene i sandkassen da jeg kommer derud. Her er der også ro og harmoni og en meget god stemning. Det er tydeligt, at her er der plads til alle og børnene vil gerne hinanden. Efter lidt tid trækker de ud i haven og flere af dem bliver optaget af at forsøge at køre på løbecykler. Børnene er ikke så store, og det er lidt svært for dem at få cyklerne fremad, men Lea guider og støtter dem, og møder dem i både deres glæde når det lykkes samt i deres frustrationer når det ikke gør. Hun er god til hele tiden at sætte ord på både handlinger og intentioner og følelser og møder på denne måde børnene i deres nærmeste udviklingszone.

Da de skal ind og spise frokost, foregår det også stille og roligt. Børnene er gode til at vente på tur og på hinanden, og jeg ser og hører at Lea hele tiden er enten foran, ved siden af eller bagved og sikre derved at alle gør så meget de kan og får hjælp og støtte til det der er svært. Inde i garderoben stiller børnene sig op og får selv støvlerne af ved hjælp at en rigtig god støvleknægt. De forsøger selv at gøre så meget som muligt selv, og de hjælper også gerne hinanden. Det er tydeligt at selvhjulpent hed er et stort/ naturligt fokusområde i Sneglehuset.

Overalt hvor jeg kommer er der et godt og gennemtænkt læringsmiljø. Jeg oplever en privat pasningsordning med meget høj kvalitet, hvor der er ro og tid til det enkelte barn bliver set, hørt og forstået på deres intentioner. Jeg ser der er fokus på at følge det enkelte barns rytme og understøtte hvert barns udvikling og trivsel.

De fortæller også, at de holder møde en gang om måneden hvor de planlægger og strukturere hvad der skal se den næste måned, samt at de holder forældresamtaler med alle forældre 2 gang om året, hvor de fortæller om hvordan det går og om barnets udvikling.

LÆRINGSMILJØER:

• HVORDAN ER DIT HJEM INDRETTET?

• LEGETØJ?

. SIKKERHED:

. HYGIEJNE:

I Sneglehuset har de rigtig gode forhold både inde og ude. Der er tænkt i gode løsninger med troltex i loftet, samt udsugning og brandsikring. Der er en hyggelig og hjemlig stemning overalt, og der er tænkt i rigtig gode lærings og lege miljøer. De har et stort opholdsrum og flere mindre rum de kan fordele sig på og hvor der er bedre plads og ro til fordybelse. De deler sig også op når de spiser, hvor en mindre gruppe sidder på et af værelserne. Der er legetøj fremme og til rådighed for børnene, som dækker alle aldersgrupper de har. Det er tydeligt at de også her har tænkt over hvad de vil have og at det er i en god kvalitet.

Haven er lukket af med et højt institutionshegn hele vejen rundt, og den er super indrettet og giver mange muligheder for at udfordre kroppen motorisk. De har mange frugttræer, og der er bærbuske og plante kasser. De har en kæmpe ”indendørs” sandkasse, små cykelbaner, gynger i træerne og et nyt skib de har fået hjælp af forældrene til at bygge.

Sikkerhedsskemaet er udfyldt, og alt er OK

Hygiejne: jeg lytter mig til, at børnene skal ind og vaske hænder inden frokost.