Udmeldelse

Udmeldelse af barnet skal ske med 2 måneders varsel fra den 1. i en måned, således at vi har mulighed for at få genbesat den tomme plads.