Sygdom

Viser barnet tegn på sygdom, f.eks. - temperaturforhøjelse (37,5 grader eller derover) - diarré - opkast - forkølelse med synlig utilpashed - øjenbetændelse - almindelige børnesygdomme, så kan barnet ikke komme i Sneglehuset.

Både af hensyn til det syge barn, men også af hensyn til smittefaren overfor såvel øvrige børn som voksne.

Lad barnet blive ordentlig frisk, da et svagt immunforsvar er mere modtageligt for ny sygdom. Har jeres barn feber eller opkast/diarre dagen før en hverdag, modtages barnet ikke den følgende dag.

Hvis barnet har brug for smertestillende medicin, betragtes det også som syg. I tilfælde af børn med kroniske sygdomme hjælper vi gerne med medicin. Dog skal vi have en skriftlig vejledning fra lægen i brugen af medicinen med tydelig navn og dosis.

Jeres barn er rask nok til at komme i Sneglehuset, når det kan følge den daglige rytme - såvel inde som ude.

Skulle det ske, at en af os er syg, indkaldes vikar, som er godkendt af kommunen.