Opstart

Opstartstiden er vigtig. Det er en helt ny tid for barnet og for jer som forældre. Hver familie har sine ønsker og behov, som vi meget gerne vil imødekomme, så vi sammen kan finde den måde som er bedst for jeres barn.

For at gøre begyndelsen så blid som muligt for jeres barn, er det vores erfaring, at det er en god idé:

· at I afsætter ca. 1 uge til opstart.

· at I bliver sammen med barnet, den første dag

· at resten af ugen så vidt muligt bliver korte dage.

Bliv ikke fortvivlet, hvis dit barn efter den første uge endnu ikke er “faldet“ helt til. De fleste børn kan være utrygge i den første tid, men hvis I giver jer god tid, og signalerer til jeres barn, at Sneglehuset er et godt sted at være, gives gode forudsætninger for trivsel i den nye hverdag.

De mange nye indtryk kan også få betydning for barnets søvnrytme. Vær forberedt på at søvnmønstret ofte ændrer sig, når barnet starter.

Barnet skal fra starten vide når I går, selvom det kan være svært at rumme, hvis jeres barn bliver ked.

Vi ser frem til et tæt og åbent samarbejde med jer både i opstarten og resten af barnets tid i Sneglehuset.