Kontrakt

Før barnet starter i Sneglehuset udfyldes og underskrives en kontrakt mellem os og forældre.

Ligeledes udfylder vi en digital aftale på kommunens hjemmeside.