Marianne

Ståsted

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”(K.E.Løgstrup)

Jeg har altid holdt meget af dette citat fra Løgstrup, fordi jeg ser det som essensen i mit arbejde som pædagog. Når jeg er sammen med børnene i så stor en del af deres barneliv, har den måde de mødes på, betydning for, hvordan de finder fodfæste, som en unik lille personlighed. Jeg er som voksen ansvarlig for, at barnet oplever at være i en atmosfære af glæde, respekt og kærlighed. Her mener jeg ikke kærlighed, som den følelse der er imellem familiemedlemmer, men kærlighed, som en følelse af, at være skøn og dejlig at være sammen med. Vi lærer hele livet, men især i starten er der meget at lære. Børn er ikke altid enige med de voksne. Nogle gange er der meget bøvl med, at få os til at makke ret. Børn har brug for os som boksebold, og det er vores opgave at stå til rådighed. Lige som det er vores opgave, kærligt og bestemt at fastholde den beslutning eller det krav, som er stillet. Det er trygt for barnet, når det er usikkert og undersøgende på normer og regler, at den voksne tager ansvaret og udviser ro og overskud.

Min pædagogiske erfaring.

Siden jeg blev uddannet som pædagog i 2005 har jeg arbejdet i både børnehave og vuggestue. Først i to forskellige naturbørnehaver. Her har jeg arbejdet med naturen og uderummets muligheder. Jeg har oplevet værdien i at leve livet ude, den ro og plads til fordybelse, som fremmer børnenes koncentration og giver rum til at dyrke de tætte børnerelationer i fred og ro. I 2010 var jeg med til at starte en vuggestue op i en ny integreret institution. I arbejdet med de små børn er det nødvendigt at være 100% nærværende og fysisk tilstede. Vi fandt hurtigt en rytme, hvor børnene blev delt op i små grupper med én voksen. Det gav mulighed for fordybelse og en tæt relation mellem barnet og den voksne. I Sneglehuset fører vi denne forholdsvis simple pædagogik videre, og vi tænker at det får stor betydning for børnenes trivsel, at vi kun er få og meget stabile voksne.

Uddannelse

I 1997 blev jeg uddannet tekstilhåndværker på konfektionsskolen i Herning. I 2005 var jeg færdiguddannet som pædagog fra Peter Sabroe Seminariet. Jeg har løbende taget moduler i den pædagogiske diplomuddannelse. Mine interressefelter har været inklusion, vejledning og rådgivning, samt neuropædagogik.

Privat er jeg gift med Morten og det har vi snart været i mange år. Vi har 3 skønne børn som er voksne/snart voksne. Vi nyder vores store børn og synes det er spændende at følge med i hvilke veje de går. Vi bor i Virring.