Vores samarbejde

Vi er godkendt som børnepassere af Skanderborg kommune og er selvstændige partnere i Sneglehuset. Børnene skal formelt indskrives hos en af os, men i praksis samarbejder vi om alle børnene.

Privat pasningsordning i institutionsform

Sneglehuset er en privat pasningsordning for 10 børn i alderen 0-3 år. Lovgrundlaget er Kapitel 15 i Dagtilbudsloven.

"§ 80. Stk 1. Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, istedet for at benytte en plads i et dagtilbud."

Se også Skanderborg kommunes hjemmeside: www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning#private_dagtilbud

Det er forældrene som modtager tilskuddet fra kommunen og således betaler det fulde beløb til Sneglehuset.

Forældrene tegner kontrakt med Sneglehuset, hvorpå én af børnepasserne er kontraktholder.(Se pkt. under Praktisk info.)

"§ 81. Stk 1.Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen."

Vi bor i et lejet hus, der er godkendt til institution. Det betyder bla. at der er taget samme forholdsregler ifht. brandsikring og ventilation, som i en institution.

Eksterne samarbejdspartnere

Vi samarbejder med psykolog, fysioterapeut, talepædagog og sundhedsplejerske fra Skanderborg kommune.